Giá cao su trong nước ngày 1/9/2015

0
1781
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Phú Yên – Sông Hinh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9400 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Cao su SVR3L 26400 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Cao su SVR3L 26400 Quảng Trị – Vĩnh Linh +400
Cao su SVR3L 26400 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Cao su SVR3L 26400 Đắk Lắk – Buôn Đôn +400
Cao su SVR3L 26400 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Cao su SVR3L 26400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +400
Cao su SVR3L 26400 Bình Dương – Bến Cát +400
Cao su SVR3L 26400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +400
Cao su SVR3L 26400 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Cao su SVR3L 26400 Gia Lai – TP.Pleiku +400
Cao su SVR10 26100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 26100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 26100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 26100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 26100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 26100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 26100 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 26100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0