Giám sát giá cao su tuần 17/08-20/08/2015

0
450
Advertisement

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ

Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại 14/08  20/08  19/08  18/08  17/08  TB T3/8  TB T2/8  Thay đổi Thay đổi so với ngày 17/08
RSS1 25,600 24,400 24,200 25,200 25,600 24,850 25,750 -900 -1200
RSS3 25,100 24,000 23,800 24,800 25,100 24,425 25,300 -875 -1100
SVR 3L 25,000 23,800 23,600 24,600 25,000 24,250 25,125 -875 -1200
SVR CV 26,500 25,300 25,100 26,100 26,500 25,750 26,725 -975 -1200
SVR L 25,100 23,900 23,700 24,700 25,100 24,350 25,250 -900 -1200
SVR 5 21,200 20,200 20,000 20,800 21,200 20,550 21,300 -750 -1000
SVR GP 20,900 19,900 19,700 20,600 20,900 20,275 21,075 -800 -1000
SVR 10 20,600 19,600 19,400 20,300 20,600 19,975 20,700 -725 -1000
SVR 20 20,400 19,400 19,300 20,100 20,400 19,800 20,550 -750 -1000