Giá cao su trong nước ngày 24/8/2015

0
1400
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 24400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 24400 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 24400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 24400 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 24400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 24400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 24400 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 24400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 24400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 24400 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 20100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 20100 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 20100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 20100 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 20100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 20100 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 20100 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 20100 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0