Giá cao su trong nước ngày 14/8/2015

0
1888
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9700 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 25000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 25000 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 25000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 25000 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 25000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 25000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 25000 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 25000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 25000 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 25000 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 20600 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 20600 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 20600 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 20600 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 20600 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 20600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 20600 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 20600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0