Giá trị sản phẩm cao su xuất khẩu tăng 21,3%/năm

0
789
Advertisement

Đó là thông tin được Hiệp hội cao su Việt Nam nhiệm kỳ 3 thông báo tại Đại hội Hiệp hội cao su Việt Nam nhiệm kỳ 4 diễn ra ngày 31/7, tại TP. Hồ Chí Minh.

Giá trị sản phẩm cao su xuất khẩu tăng 21,3%/năm

Lốp xe có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong các sản phẩm cao su sản xuất tại Việt Nam

Theo đó, trong 3 năm từ 2012 đến năm 2014, diện tích cây cao su tại Việt Nam được mở rộng thêm 176.100 ha và đạt tổng diện tích 977.700 ha. Sản lượng năm 2014 đạt 953.700 tấn và năng suất đạt 1.692 kg/ha. Việt Nam tiếp tục xếp thứ 3 về sản lượng cao su thiên nhiên trên thế giới với thị phần khoảng 7,9%, sau Thái Lan (35,8%), Indonesia (26,1%).

Mặc dù xuất khẩu cao su thiên nhiên thời gian qua giảm mạnh về giá trị do giá sụt giảm liên tục trên toàn cầu dưới áp lực cung vượt cầu nhưng ngành cao su vẫn đảm bảo mục tiêu về lượng và đạt trên 1 triệu tấn mỗi năm nhờ DN ngành cao su luôn tích cực đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường.

Đặc biệt, trong bối cảnh giá nguyên liệu cao su sụt giảm, ngành cao su lại có điểm sáng tích cực của lĩnh vực công nghiệp cao su. Theo đó, giá trị của sản phẩm cao su Việt Nam xuất khẩu đã phát triển tốt với tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 3 năm 2012 – 2014 đạt 21,3% mỗi năm.

Lốp xe có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong các sản phẩm cao su sản xuất tại Việt Nam, chiếm khoảng 35,3% trong tổng giá trị xuất khẩu của các sản phẩm cao su. Kế tiếp là linh kiện cao su thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô và nhiều ngành khác, chiếm khoảng 28,9%. Ngoài ra, những sản phẩm cao su có kim ngạch xuất khẩu khác như đế giày cao su (9,7%), găng tay cao su (7,5%), săm xe (5,8%),…

Được biết, đến cuối năm 2014, ngành cao su đã hoàn thành vượt chỉ tiêu quy hoạch 800.000 ha của Chính phủ về diện tích, sản lượng cao su tiến đến gần mục tiêu 1,1 triệu tấn vào năm 2015 và đảm bảo kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên đạt hoặc vượt mục tiêu 1,8 tỷ USD/năm; kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành cao su (gồm nguyên liệu, sản phẩm, gỗ cao su) đạt khoảng 3,88 tỷ USD năm 2014.