Cao su Tây Ninh (TRC): 6 tháng doanh thu và lợi nhuận giảm sâu

0
813
Advertisement

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, Cao su Tây Ninh (TRC) có doanh thu thuần đạt 151,8 tỷ đồng; LNST đạt 18,1 tỷ đồng lần lượt giảm 35% và 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cổ phần cao su Tây Ninh (mã CK: TRC) công bố BCTC quý 2/2015.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 66,5 tỷ đồng giảm 27,13% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần tăng cao nên lãi gộp giảm mạnh chỉ còn 3,26 tỷ đồng so với con số 16,53 tỷ đồng cùng kỳ 2014.

Trong kỳ TRC vẫn có 4,9 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, chi phí tài chính và chi phí bán hàng phát sinh không đáng kể, chi phí QLDN giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, công ty có lãi 1,53 tỷ đồng từ hoạt động liên doanh liên kết nhưng lại chịu lỗ khác 3,44 tỷ đồng trong khi cùng kỳ hoạt động khác mang lại cho cao su Tây Ninh khoản lợi nhuận gần 16 tỷ đồng. Kết quả TRC lãi ròng 1,42 tỷ đồng giảm mạnh so với mức LNST 24,76 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần đạt 151,8 tỷ đồng; LNST đạt 18,1 tỷ đồng lần lượt giảm 34,68% và 73,45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, tại ĐHĐCĐ năm 2015, TRC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 giảm sâu với 446,9 tỷ đồng doanh thu và 40,13 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và chỉ lệ chi cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là 15%. Như vậy có thể thấy mặc dù KQKD cả 2 quý đầu năm 2015 kém khả quan so với cùng kỳ, nhưng với một kế hoạch kinh doanh quá thận trọng nên kết thúc nửa đầu năm TRC cũng đã kịp hoàn thành được 57% kế hoạch LNTT cả năm 2015.

Cao su Tây Ninh (TRC): 6 tháng doanh thu và lợi nhuận giảm sâu

Trần Dũng

Theo InfoNet/HSX