Giá cao su trong nước ngày 3/8/2015

0
1151
Advertisement
Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Phú Yên – Sông Hinh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9900 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR3L 26200 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 26200 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR3L 26200 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 26200 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR3L 26200 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 26200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR3L 26200 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 26200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Cao su SVR3L 26200 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 26200 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Cao su SVR10 21600 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 21600 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Cao su SVR10 21600 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 21600 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Cao su SVR10 21600 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 21600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Cao su SVR10 21600 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 21600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0