Sản lượng cao su của ANRPC giảm 0,7%

0
517
Advertisement

Báo cáo xu hướng cao su thiên nhiên và thống kê của Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) cho biết, sản lượng cao su thiên nhiên của các nước thành viên ANPRC trong nửa đầu năm 2015 giảm 0,7% (giảm 35.000 tấn) xuống còn 5,041 triệu tấn, so với 5,076 triệu tấn cùng kỳ năm 2014.

Sản lượng cao su của ANRPC giảm 0,7%

Sự suy giảm sản lượng cao su thiên nhiên của 9 quốc gia thành viên ANRPC chủ yếu do giá cao su thiên nhiên hiện tại ở mức thấp đã kém hấp dẫn, không khuyến khích các hộ tiểu điền khai thác cũng như thời tiết nóng và khô hạn kéo dài từ hiện tượng El Nino, đặc biệt ở các quốc gia Đông Nam Á.

Mặt khác, báo cáo mới nhất từ Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế cho biết, sản lượng cao su thiên nhiên năm 2015 sẽ tăng 4,4% lên 12,6 triệu tấn, so với 12,07 triệu tấn năm 2014.

Theo Tạp chí CSVN