Giá mủ nước tại các tỉnh Đông Nam Bộ ngày 14/1/2015

0
442
Advertisement

Giá mủ nước tại các tỉnh Đông Nam Bộ ngày 14/1, đồng/độ

Ngày Bình Phước Bình Dương BRVT Tây Ninh
Phú Riềng Lộc Ninh Đồng Phú Bình Long Phước Hòa Dầu Tiếng BRVT Tây Ninh
10/1 238-243 240-245 215-225 240-243 240-247 243-248 240-245 238-243
11/1 238-243 240-245 215-225 240-243 240-247 243-248 240-245 240-245
12/1 238-243 240-245 215-225 240-243 240-247 243-248 240-245 240-245
13/1 238-243 240-245 215-225 240-243 240-247 243-248 240-245 240-245
14/1 235-240 240-245 215-225 240-243 240-247 243-248 240-245 240-245
Thay đổi 14/1

so với 13/1

-3 0 0 0 0 0 0 0

Nguồn: AgroMonitor