Giá ca su tại một số địa phương trong nước ngày 17/12/2014

0
197
Advertisement
Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27800 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su RSS3 27800 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su RSS3 27800 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su RSS3 27800 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su RSS3 27800 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR10 22800 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Cao su SVR10 22800 Bình Dương – Bến Cát +100
Cao su SVR10 22800 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Cao su SVR10 22800 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Cao su SVR10 22800 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR3L 27600 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Cao su SVR3L 27600 Bình Dương – Bến Cát +100
Cao su SVR3L 27600 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Cao su SVR3L 27600 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Cao su SVR3L 27600 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông