Giá cao su SVR3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 20.12.2013

0
175

Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 19.12.2013 được chào quanh mức 13700 đến 13800 NDT/tấn, giảm 150 NDT so mức giá ngày 19.12.

Loading...