Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc 4.12.2013

0
134

Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

18800

Zhejiang (East China)

18500-18800

Shanghai(East China)

18700

Tianjin (North China)

18800

-100

Yunnan (Southwest China)

16900

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

18600-18700

SCR10

Yunnan (Southwest China)

14900-15200

Shanghai(East China)

15800

-100

Thai RSS3

Shanghai(East China)

18800 (with 17% VAT included)

-50

Shandong (North China)

17600 (no tax)

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

16000-16100

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

16000-16300

SVR3L

Hengshui (North China)

15900-16000 (no tax)

Shanghai(East China)

16500-16700 (with 13% VAT included)

-150

Shandong (North China)

16000 (no tax)

Zhejiang (East China)

16700 (with 13% VAT included)

Guangdong (South China)

16000-16300 (no tax)

-100

Mong Cai Market

13700-13800

-50

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2500-2540

STR20

2380-2420

-5

RSS3 Composite

2390-2420

Malaysia

SMR20

2390-2420

SMR20 Composite

2380-2410

+5

Indonesia

SIR20

2320-2350

SIR20 Composite

2360-2370

Vietnam

SVR3L

2260-2340

SVR10

2140-2280

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2510-2520

+15

STR20

2370

+10

STR20 Composite

2370

+10

Malaysia

SMR20

2370

+10

SMR20 Composite

2370

+10

Indonesia

SIR20

2330

+10

SIR20 Composite

Loading...