Giá mủ cao su tươi tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 12.9.2013

0
253

Ngày

Bình Phước

Bình Dương

BRVT

Tây Ninh

Bù Gia Mập

Lộc Ninh

Phước Hòa

BRVT

Tây Ninh

09/09

420-425

425-430

420-430

420

425

10/09

420-425

425-430

420-430

420

425

11/09

420-425

425-430

420-430

420

420-425

12/09

420-425

420-425

415-425

420

415-420

Thay đổi 12/9 so 11/9

0

-5

-5

0

-5

Nguồn: AgroMonitor

 

Loading...