Các CTCS ở Campuchia: Đẩy nhanh tiến độ trồng mới, tập trung chăm sóc vườn cây

0
270

Trong hai ngày 12 và 18/6, các CTCS thuộc cụm I và cụm II ở Vương quốc Campuchia (CPC) đã lần lượt tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013. Ông Trần Đức Thuận – TV HĐTV VRG; ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGĐ VRG, Thường trực Ban chỉ đạo phát triển cao su tại CPC, đã dự hội nghị và đi kiểm tra thực tế vườn cây của từng đơn vị.

Theo báo cáo của các công ty, 6 tháng đầu năm thời tiết khô hạn đã ảnh hướng lớn đến công tác phòng chống cháy, sinh trưởng và phát triển của vườn cây. Một số công ty còn vướng mắc trong công tác đền bù, giải tỏa đất dân lấn chiếm gây ảnh hướng đến công tác khai hoang, trồng mới và tiến độ thực hiện dự án. Thêm vào đó, còn có những khó khăn về vốn, thuế và chuyển đổi hình thức sở hữu tại nước sở tại

Tuy nhiên, các công ty đã tích cực, chủ động trong công tác khai hoang trồng mới. Cụ thể là, cụm I gồm có các công ty: Phước Hòa – Kampong Thom, Chư Sê – Kampong Thom, Bà Rịa – Kampong Thom, Tân Biên – Kampong Thom, Mekong, C.R.C.K (Chư Păh), Gold Foison đã khai hoang được 8.920 ha. Khai hoang đất sạch đến đâu, các công ty triển khai cày, thiết kế hàng trồng đến đó. Đồng thời, tích cực chuẩn bị cây giống theo đúng cơ cấu giống do Tập đoàn quy định. Các công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng mới vào giữa tháng 8, đặc biệt một số công ty hoàn thành vào cuối tháng 6. Bên cạnh đó, các công ty chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động, trang bị BHLĐ, tích cực hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho người lao động, xây dựng nhà ở cho CN, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh…

Cụm II gồm có các công ty: Dầu Tiếng – Campuchia, Dầu Tiếng – Kratie, Phú Riềng – Kratie, Đồng Phú – Kratie, Vketi, Đồng Nai – Kratie, Bình Phước 2. Đến 6/2013 toàn cụm đã trồng và chăm sóc 23.000 ha cao su trên tổng diện tích các dự án cụm II là 49.000 ha, đạt 47%. Về kế hoạch năm nay, tính đến 15/6, cụm II đã khai hoang 5.810 ha, trồng mới 448 ha cao su. Cụm cũng chú trọng tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhằm kịp thời động viên phong trào sản xuất, góp phần nâng cao đoàn kết nội bộ giữa CBCNV-LĐ các công ty.

 Về phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2013, các CTCS ở CPC sẽ tích cực thực hiện công tác tái canh, trồng mới, trồng dặm và chăm sóc thâm canh vườn cây XDCB. Cùng với đó, củng cố bộ máy quản lý và ổn định lao động, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với chính quyền địa phương, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của các dự án trên địa bàn.

Huỳnh Văn Lập- Lâm Khanh

Theo Tạp chí CSVN

Loading...