Giá cao su SVR3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 22.5.2013

0
14
Advertisement

Thị trường biên giới vẫn đang tiếp tục bị đóng cửa.

Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 22.5.2013 được chào quanh mức 16.600 đến 17.000 NDT/tấn, giảm từ 400 đến 500 NDT/tấn so với giá ngày hôm qua 21/5.

Theo chem99.com