Xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 4.2013 giảm

0
180

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam trong tháng 4/2013 đạt 43.351 tấn, trị giá 110,7 triệu USD.

So với tháng trước, cao su xuất khẩu giảm 12,9% về lượng, giảm 12,7% về giá trị và tăng nhẹ 0,2% về giá.

Trong 4 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu được 232.397 tấn, đạt 618,4 triệu USD, đơn giá bình quân đạt 2.661 USD/tấn. So với 4 tháng đầu năm 2012, xuất khẩu cao su thiên nhiên giảm 13,1% về lượng, giảm 23,1% về kim ngạch xuất khẩu và giảm 11,5% về giá.

Tuy nhiên, so với 4 tháng đầu năm 2011, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 17,5% về lượng.

Lượng và giá trị cao su thiên nhiên xuất khẩu
trong 4 tháng đầu năm 2013

 

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam