Giá cao su SVR3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 1.4.2013

0
10

Thị trường biên giới vẫn đang tiếp tục bị đóng cửa.

Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 1.4.2013 được chào quanh mức 17.300 đến 17.500 NDT/tấn giảm từ 100 đến 200 NDT/tấn so với giá ngày 29.3.

Theo chem99.com