Thuế giá trị gia tăng đối với cao su tự nhiên

0
388

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, mặt hàng cao su tự nhiên “dạng nguyên sinh” có mã HS 4001.29.91 thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Đó là hướng dẫn của Vụ Chính sách thuế- Bộ Tài chính trước đề nghị của Cục Hải quan Hà Tĩnh hướng dẫn về thuế GTGT đối với mặt hàng cao su tự nhiên dạng nguyên sinh.

Bộ Tài chính cho biết, tại Khoản 6 Điều 10 Thông tư 06/2012/TT-BTC quy định: “mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm,… thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%”.

Tại Điều 11 Thông tư 06/2012/TT-BTC quy định: “thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hoá, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại …”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, mặt hàng cao sư tự nhiên dạng nguyên sinh thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT 10%.

Về việc áp mã HS mặt hàng này, Vụ Chính sách thuế cho biết, tại Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư 131/2008/TT-BTC thì mặt hàng cao su tự nhiên dạng nguyên sinh không được định danh và quy định mã số cụ thể và được xếp vào “loại khác” thuộc phân nhóm 4001.29.90 có mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo Thông tư 156/2011/TT-BTC thì mã 4001.29.90 được tách thành mã 4001.29.99 và 4001.29.91. Theo đó, mặt hàng cao su tự nhiên dạng nguyên sinh có mã HS 4001.29.91.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam