Giá cao su SVR3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 09.8.2012

0
19
Advertisement

Giá cao su SVR3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 09.8.2012Thị trường biên giới vẫn đang tiếp tục bị đóng cửa.

Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 09.8.2012 được chào quanh mức  17.100 – 17.200  NDT/tấn,  giảm 100 NDT/tấn so với ngày hôm qua.

Theo chem99.com