Tham khảo giá cao su xuất khẩu tuần từ 8-12/6/2012

0
255

XUẤT KHẨU CAO SU

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã GH

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất )

tấn

$3,759.90

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR CV 50 (đã sơ chế, hàng đóng đồng nhất trọng lượng tịnh 1.260 kg/kiện)

tấn

$3,800.56

Cảng khô – ICD Thủ Đức

FOB

Cao su thiên nhiên VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR 3L. 16 PALLETS/GW:20,720 KGS.35KGS/BàNH. HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT.

tấn

$3,350.00

Cảng khô – ICD Thủ Đức

FOB

CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Kỹ THUậT SVR CV60 .- 16 PALLETS / GW: 20,720 KGS .1 BàNH 35KGS.HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT.

tấn

$3,785.92

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành

tấn

$3,400.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Kỹ THUậT SVR CV60 .- 16 PALLETS / GW: 20,720 KGS .1 BàNH 35KGS.HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT.

tấn

$3,785.92

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 10CV dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%. 16pallet/cont, 1.26tấn/pallet

tấn

$3,660.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên qua sơ chế dạng bành SVR3L(Natural Rubber SVR3L), 35 kg/bành, 36 banh/ pallet, 16 pallets/container

tấn

$3,320.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10, dạng khối – đã định chuẩn kỹ thuật, mới 100%

tấn

$3,110.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Mủ cao su tự nhiên SKIM BLOCK (hàng mới 100%, đóng gói đồng nhất 35,0Kg/bành)

tấn

$2,810.00

Cửa khẩu Mường Khương (Lao Cai)

DAF

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVRCV60.Hàng đã định chuẩn kĩ thuật. Đóng gói : 35kg/bành,1260kg /kiện .

tấn

$3,770.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuần kỹ thuật SVR 3L (dạng bành,đã sơ chế,sản xuất tại Việt Nam)

tấn

$3,759.90

Cảng khô – ICD Thủ Đức

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV50 dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%. 16pallet/cont, 1.26tấn/pallet

tấn

$3,932.60

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV60 dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%. 16pallet/cont, 1.26tấn/pallet

tấn

$3,922.60

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất )

tấn

$3,799.30

Cảng khô – ICD Thủ Đức

FOB

Cao su tự nhiên đã qua sơ chế loại SVR3L. Xuất xứ Việt Nam, hàng đóng bành đồng nhất NW=GW= 33,33kg/bành.

tấn

$3,400.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – Đóng đồng nhất 1.200 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn

$3,320.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – Đóng đồng nhất 1.200 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn

$3,440.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 (dạng bành,đã sơ chế, sản xuất tại Việt Nam)

tấn

$3,861.95

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L (Đã qua sơ chế) Xuất xứ Việt Nam.

tấn

$3,778.99

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên SVR CV50

tấn

$3,400.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất )

tấn

$3,746.78

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV50 ( Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR ) Hàn

tấn

$3,866.95

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV60 ( Cao su sơ chế đã định chuẩn theo tiêu chuẩn TSNR)

tấn

$3,765.92

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. Hàng đóng pallet, trọng lượng 1260 kg/pallet.

tấn

$3,360.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 – Đóng đồng nhất 1.260 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn

$3,220.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 10 dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%. 576bale/cont, 35kg/bale

tấn

$3,246.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L,( Đã định chuẩn kỹ thuật). Đóng gói 33.33Kg/ Bành. Mới 100%

tấn

$3,200.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

SVR 5 (Pre-Breaker) CAO SU SVR 5

tấn

$3,000.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên SVR 20 (OG) dạng bành ( Đã định chuẩn về mặt kỷ thuật) ( Hàng mới 100%)

kg

$2.94

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – Đóng đồng nhất 1.260 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn

$3,200.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên SVR 20 ( 33,33 kgs/ Bành, 36 bành/ pallet, 1,2 tấn/pallet )

tấn

$3,038.85

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên được cô bằng ly tâm dạng lỏng HA LATEX

tấn

$2,180.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Cao su sơ chế đã đuợc định chuẩn về kĩ thuật TSNR). Hàng đóng đồng nhất 64 pallets trong 04 cont 20′; Mỗi 01 cont đóng 16 pallets; mỗi 01 pallet = 1,260.00 Kgs

tấn

$3,800.29

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 (Cao su sơchế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR). Hàng đóng đồng nhất 32 pallets trong 02 cont 20′; Mỗi cont đóng 16 pallets; mỗi 01 pallet = 1,260.00Kgs

tấn

$3,529.40

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR )

tấn

$3,754.90

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR CV 60, Hàng xuất xứ Việt Nam. đóng 32 pallet/ 2 cont 20′

tấn

$3,540.00

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế) SVR 3L, xuất xứ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet

tấn

$3,380.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Theo Vinanet