Tham khảo giá cao su xuất khẩu tuần từ 27/6-3/7/2012

0
189

XUẤT KHẨU CAO SU

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′

tấn

$3,320.00

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất )

tấn

$3,770.93

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV60 ; Hàng cao su đóng pallet, 1,26 tấn/ 01 pallet NET.

tấn

$3,200.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về mặt kỹ thuật loại SVR10, việt nam sản xuất(xuất xứ việt nam), quy cách đồng nhất, đóng bằng bao pp, 33.333kg/bánh

tấn

$2,976.76

Cửa khẩu Phó Bảng (Hà Giang)

DAF

CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Kỹ THUậT SVR CV60. 16 PALLETS/GW:20,720KGS. 1 BàNH:35KGS. HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT.

tấn

$2,910.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật, loại SVR 3L.(Hàng đóng gói theo tiêu chuẩn đồng nhất, trọng lượng 33.333kg/bánh).

kg

$3.43

Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)

DAF

Cao su tự nhiên được cô bằng ly tâm dạng lỏng HA LATEX

tấn

$1,970.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV60 ; Hàng cao su đóng pallet, 1,26 tấn/ 01 pallet NET.

tấn

$3,150.00

Cảng khô – ICD Thủ Đức

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR CV50. 32 PALLETS/GW:42,240 KGS.35KGS/BàNH. HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT.

tấn

$3,100.00

Cảng khô – ICD Thủ Đức

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật loại SVR3L

tấn

$2,810.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 3L dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%. 16pallet/cont, 1.26tấn/pallet

tấn

$3,330.00

ICD Phúc Long (Sài Gòn)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 – Đóng đồng nhất 33.333 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn

$2,700.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên được cô đặc bằng ly tâm (Latex HA,dạng lỏng,đã sơ chế,sản xuất tại Việt Nam); N=20.53MT; GW=20.63MT

tấn

$2,307.50

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật loại SVR3L

tấn

$2,900.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiện nhiên đã qua sơ chế (dạng lỏng)

tấn

$2,241.85

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên được cô bằng ly tâm dạng lỏng HA LATEX

tấn

$2,100.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên SVR CV 50, xuất xứ Việt Nam( đã qua sơ chế )

tấn

$3,150.00

Cảng khô – ICD Thủ Đức

FOB

Cao su tự nhiên SVR CV 60, xuất xứ Việt Nam( đã qua sơ chế )

tấn

$3,140.00

Cảng khô – ICD Thủ Đức

FOB

Cao su tự nhiên đẵ định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành

tấn

$2,870.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR CV60

tấn

$3,100.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. Hàng đóng pallet, trọng lượng 1200 kg/pallet.

tấn

$2,950.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 10 (bành 35 Kg/Bale)

tấn

$2,880.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L, tổng cộng : 630 bành, 33.33kg/bành, đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam

tấn

$2,820.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR10 (dạng bành,đã sơ chế,sản xuất tại Việt Nam)

tấn

$3,688.14

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên (được cô bằng ly tâm) LATEX LA – Đóng đồng nhất 205 kg /phuy, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn

$2,150.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L (đã sơ chế, sản xuất tại Việt Nam)

tấn

$3,380.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về mặt kỹ thuật SVR 10; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet

tấn

$2,950.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 3L ; Hàng cao su đóng pallet, 1,26 tấn/ 01 pallet NET.

tấn

$3,058.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 – Đóng đồng nhất 1.260 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn

$2,750.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên được cô bằng ly tâm dạng lỏng HA LATEX

tấn

$2,020.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Kỹ THUậT SVR CV60   – 16 PALLETS/GW:20,720KGS. 1 BàNH 35 KGS.HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT.

tấn

$2,900.00

ICD Phúc Long (Sài Gòn)

FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR 3L ( Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật TSNR )

tấn

$3,302.81

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FO

Theo Vinanet