Tham khảo giá cao su xuất khẩu tuần từ 12-18/6/2012

0
19
Advertisement

XUẤT KHẨU CAO SU

ĐVT

Giá

Cửa khẩu

Mã GH

Cao su tự nhiên đẵ định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành

tấn

$3,130.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV50 dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100%. 16pallets/cont, 1.26tấn/pallet

tấn

$3,800.56

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV60 ; Hàng cao su đóng pallet, 1,26 tấn/ 01 pallet NET.

tấn

$3,570.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Cao su sơ chế đã định chuẩn theo tiêu chuẩn TSNR )

tấn

$3,890.30

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su SVR3L đã định chuẩn về kỹ thuật hàng đóng gói đồng nhất 33.333kg/bành. Hàng do Việt Nam sản xuất

tấn

$3,961.01

Cửa khẩu Bát Sát (Lao Cai)

DAF

Cao su thiên nhiên SVR CV60 ( Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất ) NW = 20.16 MTS, GW = 20.72 MTS

tấn

$3,861.95

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su SVR 10 do Việt Nam sản xuất, đã định chuẩn vể kỹ thuạt, hàng dóng bao 33.333kg/bành

tấn

$3,840.98

Cửa khẩu Bát Sát (Lao Cai)

DAF

Cao su thiên nhiên SVR3L, đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bành, 36 bành/pallet. Hàng mới 100%

tấn

$2,950.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên Latex HA 60% DRC, Hàng đóng đồng nhất: 205kg/drum,

tấn

$1,945.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất )

tấn

$3,702.79

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV60 ( Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất )

tấn

$3,901.90

Cảng khô – ICD Thủ Đức

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất )

tấn

$3,799.20

Cảng khô – ICD Thủ Đức

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L; xuất xứ: Việt Nam; hàng đóng đồng nhất 33,33kg/ bành

tấn

$2,965.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVRCV60 – Đóng đồng nhất 33.333 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn

$3,500.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′.

tấn

$3,375.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên được cô bằng ly tâm dạng lỏng HA LATEX

tấn

$2,100.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đẵ định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng bành

tấn

$3,200.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV60 (Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR)

tấn

$3,790.56

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất )

tấn

$3,746.78

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật loại SVRCV60

tấn

$3,160.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 – Đóng đồng nhất 1.260 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn

$3,080.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế SVR 3L(định chuẩn kỹ thuật TSNR L),loại 33,33kg/bành đóng trong 16 palet gỗ . Hàng đóng bãi

tấn

$3,040.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn SVR 3L. Hàng đóng đồng nhất 35 kg/kiện

tấn

$3,200.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên qua sơ chế dạng bành SVR 10(Natural Rubber SVR10), 35 kg/bành

tấn

$3,200.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 3L ; Hàng cao su đóng pallet, 1,26 tấn/ 01 pallet Net.

tấn

$3,700.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên qua sơ chế dạng bành SVR CV60 (Natural Rubber SVR CV60), 35 kg/bành

tấn

$3,600.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên qua sơ chế dạng bành SVR CV50(Natural Rubber SVR CV50), 35 kg/bành

tấn

$3,540.00

ICD Phúc Long (Sài Gòn)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVRCV60 – Đóng đồng nhất 1.260 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn

$3,100.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L (dạng bành,đã sơ chế,sản xuất tại Việt Nam);

tấn

$3,380.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR10 ( 33,333 kgs/01 bành, 36 bành/ 01 pallet, 16 pallets/01 container )

tấn

$2,880.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên qua sơ chế dạng bành SVR3L (Natural Rubber SVR3L), 35 kg/bành

tấn

$3,250.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR10 – Đóng đồng nhất 1.260 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn

$2,850.00

Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành

tấn

$2,920.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR 10 ( cao su sơ chế đả định chuẩn theo tiêu chuẩn TSNR )

tấn

$3,788.80

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR CV 60, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet/1 cont 20′.

tấn

$3,510.00

ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)

FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR 3L.Hàng đã định chuẩn kĩ thuật.

tấn

$3,330.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cao su tự nhiên được cô bằng ly tâm dạng lỏng HA LATEX

tấn

$2,130.00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Theo Vinanet