Giá cao su SVR3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 25.7.2012

0
159
Advertisement

Thị trường biên giới vẫn đang tiếp tục bị đóng cửa.

Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 25.7.2012 được chào quanh mức  17.600 – 17.700  NDT/tấn, tăng 100 NDT/tấn so với ngày hôm qua.

Theo chem99.com