Tổng sản lượng tiêu thụ mủ cao su năm 2012 của VRG là 333.712 tấn

0
198

VRG vừa có quyết định phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản lượng tiêu thụ mủ cao su năm 2012 của các đơn vị thành viên. Theo đó tổng sản lượng tiêu thụ là 333.712 tấn, trong đó cao su tự khai thác là 295.342 tấn, cao su thu mua 38.370 tấn. Sản lượng xuất khẩu là 170.516 tấn, trong đó xuất khẩu trực tiếp 143.743 tấn, ủy thác xuất khẩu 26.773 tấn.

Về chỉ tiêu thu mua mủ cao su tiểu điền, Công ty CPCS Phước Hòa thu mua số lượng lớn nhất với 6.000 tấn, tiếp đó là Công ty CPCS Đồng Phú với 4.000 tấn, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận 3.500 tấn, các công ty Tây Ninh, Hòa Bình, Dầu Tiếng được giao 3.000 tấn.

Đến ngày 4/6, toàn VRG đã thu mua được 8.483 tấn, đạt 23,7% KH năm, chế biến được 64.351 tấn, bằng 20% KH. TGĐ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tố chức thu mua và chế biến mủ cao su tiểu điền, bù đắp sản lượng giảm do tái canh và đảm bảo doanh thu cho đơn vị, thu nhập cho người lao động. VRG cũng đã tiêu thụ được 101.081 tấn mủ cao su các loại, trong đó xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu được 44.553 tấn, (27,3% KH), tiêu thụ nội địa 56.523 tấn (33,1% KH).

Theo Cao su VN

Loading...