Giá cao su SVR3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Kinh ngày 16.4.2012

0
12

Thị trường biên giới vẫn đang tiếp tục bị đóng cửa.

Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Kinh ngày 16.4.2012 được chào quanh mức 23.200 NDT/tấn, giảm 200 NDT so với cuối tuần trước.

Theo chem99.com