Giá cao su SVR3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Kinh ngày 30.3.2012

0
176

Thị trường biên giới vẫn đang tiếp tục bị đóng cửa, thị trường hầu như không có giao dịch.

Giá cao su SVR3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Kinh ngày 30.3.2012

Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Kinh ngày 30.3.2012 được chào quanh mức 23.400  – 23.600 NDT/tấn, giảm 200NDT so với ngày hôm qua.

Theo chem99.com

Loading...