Giá cao su SVR3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Kinh ngày 30.3.2012

0
174

Thị trường biên giới vẫn đang tiếp tục bị đóng cửa, thị trường hầu như không có giao dịch.

Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Kinh ngày 30.3.2012 được chào quanh mức 23.400  – 23.600 NDT/tấn, giảm 200NDT so với ngày hôm qua.

Theo chem99.com

Loading...