Tăng thuế xuất khẩu cao su: Bộ sẽ tiếp tục theo dõi và điều chỉnh

0
12

Tăng thuế xuất khẩu cao su: Bộ sẽ tiếp tục theo dõi và điều chỉnhThanh tra – Về việc tăng thuế xuất khẩu cao su, ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính khẳng định, mục tiêu thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng cao su là để hạn chế tình hình xuất khẩu cao su dạng thô, đảm bảo nhu cầu sản xuất trong nước. 

Việc thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng mủ cao su trong giai đoạn này là phù hợp với giải pháp nêu tại điểm b khoản 3 Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, “… nghiên cứu tăng thuế xuất khẩu lên mức phù hợp đối với các mặt hàng không khuyến khích xuất khẩu, tài nguyên, nguyên liệu thô” và tại điểm b khoản 4 Mục I phần thứ nhất Nghị quyết số 01/2012/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải giáp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 “… giảm dần, hạn chế xuất khẩu các loại khoáng sản, nông, lâm sản… thô chưa qua chế biến…”.

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, mặt hàng cao su tự nhiên (mủ cao su) là nguyên liệu thô cho sản xuất các sản phẩm cao su, các ngành công nghiệp trong nước vẫn phải đang nhập khẩu cả cao su tự nhiên và cao su tổng hợp làm nguyên liệu cho sản xuất trong nước vì vậy, để hạn chế tình hình xuất khẩu cao su dạng thô, đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất trong nước góp phần hạn chế nhập siêu, việc áp dụng chính sách thu thế xuất khẩu đối với mặt hàng mủ cao su trong thời gian này là phù hợp.

Tuy nhiên ông Lợi cũng cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng cao su trong thời gian tới và nếu kim ngạch xuất khẩu cao su tự nhiên tiếp tục gia tăng mạnh thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ ngành, UBND các tỉnh có liên quan để điều chỉnh thuế suất đối với nhóm này cho phù hợp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01/2012/NQ-CP của Chính phủ.

 Lê Anh
Loading...