Giá cao su thiên nhiên tại Châu Á ngày 22.2.2012

0
155

Giá cao su tại châu Á ngày 22.2.2012 cơ bản ổn định trong điều kiện giá cao su kỳ hạn Tokyo tăng nhẹ, đồng yên Nhật mất giá so với đồng USD và lo ngại nguồn cung khan hiếm tại các nước sản xuất cao su chính.

Loại hàng/Kỳ hạn

Giá

Thay đổi so với ngày 21.2

Thai RSS3 (giao tháng 3/2012)

$4.15/kg

0

Thai SRT20 giao tháng 3/2012)

$3.90/kg

0

Malaysia SMR20 (giao tháng 3/2012)

$3.80/kg

0

Indonesia SIR20 (giao tháng 3/2012)

$1.68/lb

-$0.02

Thai USS3

112 baht/kg

-1 baht

Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 3/2012)

$2,550/tonne

0

Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 3/2012)

$2,450/tonne

0

Giá cao su thiên nhiên tại Châu Á ngày 22.2.2012

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters

Loading...