Diện tích cây cao su ở Tây Nguyên đã vượt ngưỡng 200.000 ha

0
1

Diện tích cây cao su ở Tây Nguyên đã vượt ngưỡng 200.000 haTheo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, năm 2011, các tỉnh Tây Nguyên đã trồng mới thêm được trên 31.183 ha cao su. Như vậy, từ năm 2007 đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã trồng mới thêm trên 100.000 ha cao su, hoàn thành chỉ tiêu trồng mới cao su theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và đưa tổng diện tích cao su toàn vùng tăng lên trên 217.509 ha, đạt sản lượng mỗi năm 147.540 tấn mủ cao su khô. Diện tích cao su trồng mới tập trung nhiều nhất ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

Các tỉnh đã tiến hành quy hoạch, chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt, đất lâm nghiệp, đất trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày kém hiệu quả kinh tế sang trồng cao su. Trong quá trình điều tra hiện trạng rừng, đất rừng tại các khu quy hoạch trồng cao su tập trung, các tỉnh Tây Nguyên thực hiện nghiêm túc, xem xét kỹ, cụ thể từng lô, khoảnh, không nhất thiết chuyển đổi rừng nghèo bằng mọi giá mà đất rừng nghèo chuyển đổi sang trồng cao su phải đảm bảo nguyên tắc loại đất đó phải phù hợp với sinh trưởng, phát triển của cây cao su, cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã đưa các giống cao su mới vào trồng đại trà như PB 260, RRIM 600, RRIV 3, PB 312, RRIV 1, RRIV 2, RRIV 4, RRIC 100… Đây là các giống cao su có năng suất mủ cao, sinh trưởng khoẻ, chống chịu một số bệnh lá chính, chống chịu môi trường (hạn, gió, nhiệt độ thấp…), đáp ứng tốt với kích thích mủ…Các doanh nghiệp trồng mới cao su của các tỉnh Tây Nguyên cũng đã giải quyết việc làm ổn định cho 4.800 lao động, trong đó có 28,6% lao động là đồng bào dân tộc thiểu số trong các vùng dự án.

Các tỉnh Tây Nguyên cũng kiên quyết xử lý, thu hồi hàng chục dự án của các doanh nghiệp lợi dụng chủ trương chuyển đổi rừng nghèo, đất lâm nghiệp sang trồng cao su để phá rừng, khai thác lâm sản, chuyển nhượng dự án trái pháp luật.

Do được đầu tư trồng mới, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên phần lớn diện tích cao su mới trồng của các tỉnh Tây Nguyên hiện đang phát triển tốt. Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cao su ở các tỉnh Tây Nguyên tập trung chăm sóc, phòng chống cháy cho cây cao su trong mùa khô này./.

TTXVN

Loading...