Giá cao su SVR3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Kinh ngày 22.11.2011

0
3

Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Kinh ngày 22.11.2011 được chào quanh mức 21,000 NDT/tấn.

Nguồn cung trên thị trường dồi dào, lượng giao dịch có cải thiện.

Theo chem99.com

Loading...