Giá cao su thiên nhiên tại Châu Á ngày 15.11.2011

0
7

Mặc dù giá cao su kỳ hạn giảm tại Tocom song nhờ kế hoạch hỗ trợ giá của các nước sản xuất cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới (Thai Lan, Indonesia, Malaisia) nên giá cao su hôm nay tại các nước châu Á vẫn ổn định so với ngày hôm qua.

Giá cao su thiên nhiên ngày 15.11 và so sánh với giá ngày 14.11

Loại hàng/Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

Thai RSS3 (giao tháng 12)

$3.40/kg

0

Thai SRT20 giao tháng 12)

$3.40/kg

0

Malaysia SMR20 (giao tháng 12)

$3.40/kg

0

Indonesia SIR20 (giao tháng 12)

$1.55/lb

0

Thai USS3

90 baht/kg

+1 baht

Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 12)

$2,300/tonne

0

Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 12)

$2,200/tonne

0

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters

Loading...