Giá cao su thiên nhiên tại Châu Á ngày 14.11.2011

0
144

Được hỗ trợ bởi sự tăng giá cao su kỳ hạn tại Tocom tuy nhiên do nguồn cung tăng nên giá cao su tại các nước châu Á hôm nay chỉ tăng nhẹ.

Giá cao su thiên nhiên ngày 14.11 và so sánh với giá ngày 11.11

Loại hàng/Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

Thai RSS3 (giao tháng 12)

$3.40/kg

+$0.10

Thai SRT20 giao tháng 12)

 $3.40/kg

+$0.10

Malaysia SMR20 (giao tháng 12)

$3.40/kg

+$0.10

Indonesia SIR20 (giao tháng 12)

$1.55/lb

+0.05

Thai USS3

89 baht/kg

0

Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 12)

$2,300/tonne

-$150

Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 12)

$2,200/tonne

-$150

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters