Giá cao su SVR3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Kinh ngày 19.10.2011

0
11

Giá cao su SVR3L tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Kinh ngày 19.10.2011Giá cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Kinh ngày 19.10.2011 giảm so với ngày hôm qua. Giá hôm nay được chào ở quanh mức 25.800 NDT/tấn.

Người bán và người mua tiếp tục chờ đợi những diễn biến mới của thị trường do đó lượng giao dịch được thực hiện tương đối thấp.

Thông in từ các cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết, lệnh cấm biên sẽ được thực hiện và thị trường biên giới sẽ đóng cửa vào cuối tuần này.

Theo chem99.com

Loading...