Cao su xuất khẩu tháng 8 ước đạt 80 ngàn tấn

0
144

Cao su xuất khẩu tháng 8 ước đạt 80 ngàn tấnTheo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 8 tháng năm 2011 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của Trung tâm tin học và thống kê Bộ NN&PTNT, khối lượng cao su xuất khẩu tháng 8 ước đạt 80 ngàn tấn và thu về 340 triệu USD. 8 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 449 ngàn tấn với trị giá 1,9 tỷ USD, tăng 4,1% về lượng và 64,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2010. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ cao su của thế giới không tăng mạnh như năm 2010 nhưng vẫn duy trì được xu hướng tăng cho tới cuối năm 2011. Xuất khẩu cao su tăng trưởng ở hầu hết các thị trường, giá cao su XK bình quân 7 tháng đầu năm tăng 58,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.346 USD/tấn.

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng nông sản khác:

+ Gạo: Ước tháng 8 xuất khẩu 700 ngàn tấn, kim ngạch đạt 350 triệu USD, đưa tổng lượng gạo xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 5,4 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,7 tỷ USD, tăng 9,4% về  lượng và 14,6% về giá trị. Giá gạo xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm đạt 497,5 USD/tấn, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2010. Thị trường In-đô-nê-xia tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng vẫn đứng vị trí thứ hai trong số các thị trường tiêu thụ gạo của Việt Nam, sau Phi-lip-pin. Các thị trường khác như Ma-lai-xia và Cu-ba cũng tăng lần lượt là 108% và 47,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Riêng Phi-lip-pin, mặc dù lượng xuất khẩu sang thị trường này chỉ bằng hơn ½ cùng kỳ năm trước nhưng đây vẫn là thị trường lớn nhất của Việt Nam. Để bù vào sự sụt giảm của thị trường Phi-lip-pin, các doanh nghiệp Việt Nam đã tăng cường xuất khẩu sang các thị trường mới như Xê-nê-gan, Băng-la- đet và Bờ Biển Ngà.

+ Sắn và các sản phẩm từ sắn: Xuất khẩu tháng 8 ước đạt 160 ngàn tấn, trị giá 60 triệu USD, đưa lượng xuất khẩu 8 tháng lên 1,9 triệu tấn và giá trị đạt 674 triệu USD, tăng 47,5% về lượng và 90,4% về giá trị so với năm 2010. Giá xuất  khẩu  bình  quân  7  tháng  tăng  31%  so  với  cùng  kỳ  năm  trước,  đạt  352 USD/tấn. Thị trường tiêu thụ chính của mặt hàng này là Trung Quốc, chiếm gần 96% tổng giá trị xuất khẩu.

+ Cà phê: Ước xuất khẩu tháng 8 đạt 40 ngàn tấn với trị giá 86 triệu USD, đưa lượng xuất khẩu 8 tháng lên 958 ngàn tấn và giá trị đạt 2,1 tỷ USD, tăng 12% về lượng và 72,2% về giá trị so với năm 2010. Giá cà phê xuất khẩu tiếp tục tăng, trong khi đó nguồn cung nội địa lại giảm đẩy giá cà phê trong nước tăng mạnh. Giá xuất khẩu bình quân 7 tháng đang ở mức 2.234 USD/tấn, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

+ Chè: Ước xuất khẩu tháng 8 đạt 15 ngàn tấn với kim ngạch đạt 24 triệu USD, đưa tổng lượng chè xuất khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt 84 ngàn tấn, kim ngạch đạt 127 triệu USD, giảm nhẹ 0,8% về lượng nhưng vẫn tăng 3,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng xuất khẩu chè sang các thị trường lớn giảm nhẹ chỉ trừ hai thị trường có tăng so với cùng kỳ năm 2010 là Trung Quốc (19%) và Inđônêxia (61,1%). Tuy lượng xuất khẩu giảm nhưng giá bán vẫn tăng, giá bình quân 7 tháng đạt 1.401 USD/tấn tăng nhẹ (1,3%) so với cùng kỳ năm 2010.

+ Hạt điều: Tháng 8, xuất khẩu ước đạt 20 ngàn tấn với giá trị 170 triệu USD, đưa tổng lượng xuất khẩu 8 tháng đầu năm ở mức 108 ngàn tấn với trị giá 865 triệu USD, mặc dù lượng giảm (-11,7%) nhưng kim ngạch vẫn tăng 29% so với cùng kỳ năm 2010. Khối lượng xuất khẩu giảm ở hầu hết các thị trường chỉ trừ Trung Quốc tăng 20,8% và Các TVQ Ả Rập Thống nhất tăng 6,3%. Giá xuất khẩu tăng mạnh, giá xuất khẩu trung bình 7 tháng đạt 7.887 USD/tấn, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

 + Tiêu: Xuất khẩu tháng 8 ước đạt 15 ngàn tấn, kim ngạch đạt 91 triệu USD đưa khối lượng tiêu xuất khẩu 8 tháng lên con số 98 ngàn tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu 545 triệu USD, tăng 6,5% về lượng và tăng tới 78,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh, bình quân 7 tháng đạt 5.499 USD/tấn tăng 70,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung hạn chế khiến lượng xuất khẩu sang một số thị trường sụt giảm, nhưng kim ngạch vẫn tăng khá mạnh như Hoa Kỳ, Ai Cập, Tây Ban Nha và Xinh-ga-po đều gấp hơn 2 lần về giá trị.

+ Lâm sản và đồ gỗ: Tháng 8, xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính và đồ gỗ ước đạt 338 triệu USD đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt 2,6 tỉ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt xấp xỉ 2,4 tỷ USD, tăng 13,5%; sản phẩm mây tre, cói thảm ước đạt 128 triệu USD, giảm nhẹ 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu của các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản tăng khá làm giá trị xuất khẩu nhóm mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng mạnh.

 + Thuỷ  sản: Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tháng 8 ước đạt 520 triệu USD đưa giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 3,7 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang hầu hết các thị trường lớn tăng trưởng khá về giá trị, điển hình như Hoa Kỳ tăng 42,7%, Trung Quốc 57,3%, Italia 45,1%.

Nguồn: Trung tâm tin học và thống kê Bộ NN&PTNT

Tải về và đọc toàn văn báo cáo theo file đính kèm dưới đây:

Loading...