Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á ngày 29/6

0
160

AGROINFO – Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 29/6 tăng nhẹ

Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 29/6 tăng nhẹ bất chấp nguồn cung tăng, giá được hỗ trợ nhờ giá cao su tương lai vững.

Giá cao su vật chất ngày 29/6 so với 28/6

Chủng loại Giá Thay đổi
Thai RSS3 (giao tháng 6) $4,65/kg +$0,03
Thai STR20 (giao tháng 6) $4,40/kg 0
Malaysia SIR20 (giao tháng 6) $4,40/kg 0
Indonesia SIR 20 (giao tháng 6) $2,00/lb +$0,01
Thai USS3 130 baht/kg +2 Bath
Thai 60% latex (vành ống giao tháng 6) 2.900 USD/tấn 0
Thai 60% khối lượng lớn giao tháng 6 2.800 USD/tấn 0

Lưu ý: Giá yết ở trên là giá cung cấp, thu thập bởi những nhà giao dịch tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là giá niêm yết chính thức bởi các cơ quan nhà nước tại các quốc gia này.

Kim Dung – nguồn: Reuters

 

Loading...