Sẽ giảm thuế nhập khẩu điều thô xuống 0%

0
178
Advertisement
Việc giảm thuế nhập khẩu điều sẽ giúp doanh nghiệp ngành này duy trì việc nhập khẩu nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu, đem về ngoại tệ cho đất nước.

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ ngành điều Việt Nam tăng công suất chế biến, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, mới đây, Bộ Tài chính đã gửi dự thảo xin ý kiến về việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu mặt hàng điều thô chưa bóc vỏ từ 5% xuống 0%.

Theo số liệu của Hiệp hội Điều, hiện nay sản lượng điều trong nước chỉ đáp ứng được ½ công suất chế biến, còn lại phải dựa vào nguồn nhập khẩu. Giá thu mua hạt điều từ nguồn nhập khẩu có xu hướng tăng cao hơn so với nguồn thu mua trong nước trong vài năm trở lại đây. Cụ thể, năm 2008, giá bình quân nhập khẩu là 950USD/tấn, giá mua trong nước là 900USD/tấn; năm 2009, giá nhập khẩu là 1000USD/tấn trong khi mua trong nước là 910 USD/tấn; năm 2010 giá nhập khẩu 1050 USD/tấn, giá thu mua trong nước là 920 USD/tấn.

Việc giảm thuế nhập khẩu điều sẽ giúp doanh nghiệp ngành này duy trì việc nhập khẩu nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu, đem về ngoại tệ cho đất nước và có lợi thế cạnh tranh trong việc nhập khẩu nguyên liệu hơn so với các quốc gia chế biến khác (như Ấn Độ, Braxin).

(Nguồn: cafef.vn)