Thông báo: Về tình trạng một số thành viên cũ của blog gặp khó khăn trong đăng nhập và hướng dẫn đăng ký mới thành viên

2
329

Một số thành viên vốn đã gắn bó với Blog Thông tin thị trường cao su từ trước đến nay phản hồi về tình trạng không thể đăng nhập vào blog. HKT đã kiểm tra và phát hiện nguyên nhân là do công cụ ngăn chặn tình trạng spam đăng ký gây ra.

Thông báo: Về tình trạng một số thành viên cũ của blog gặp khó khăn trong đăng nhập và hướng dẫn đăng ký mới thành viên
Các đăng ký spam và không kích hoạt bị chặn
Thông báo: Về tình trạng một số thành viên cũ của blog gặp khó khăn trong đăng nhập và hướng dẫn đăng ký mới thành viên
Các đăng ký spam và không kích hoạt bị chặn

 

Chả là thời gian gần đây, không biết vì lý do gì hằng ngày Blog có đến hàng trăm thành viên đăng ký mới. Kiểm tra các địa chỉ email sử dụng để đăng ký thì hầu hết là địa chỉ ma. Điều này gây rất nhiều phiền nhiễu cho HKT, vừa gây tốn băng thông, tăng dung lượng cơ sở dữ liệu, vừa gây khó khăn trong việc quản lý. Thế nên HKT đã cài đặt một plugin giúp hạn chế việc spam đăng ký, nó đã phát huy được hiệu quả, tuy nhiên, cùng với đó nó đã gây khó cho một số thành viên cũ (đăng ký trước khi sử dụng plugin này) trong việc đăng nhập vào tài khoản thành viên của mình.

Trước mắt, mong các bạn thông cảm cho tình trạng này. Để tiếp tục giao lưu tại blog, các thành viên không đăng nhập được vui lòng đăng ký một tài khoản mới theo hướng dẫn hình ảnh dưới đây:

1.

Thông báo: Về tình trạng một số thành viên cũ của blog gặp khó khăn trong đăng nhập và hướng dẫn đăng ký mới thành viên

2.

Thông báo: Về tình trạng một số thành viên cũ của blog gặp khó khăn trong đăng nhập và hướng dẫn đăng ký mới thành viên

(Chú ý: Các ký tự ở hình ảnh không cần phân biệt chữ  hoa, chữ thường)

3.

Thông báo: Về tình trạng một số thành viên cũ của blog gặp khó khăn trong đăng nhập và hướng dẫn đăng ký mới thành viên

4.

Thông báo: Về tình trạng một số thành viên cũ của blog gặp khó khăn trong đăng nhập và hướng dẫn đăng ký mới thành viên

(Chú ý: Nếu không kích hoạt, tài khoản bạn sẽ bị xóa sau 3 ngày. Nếu trong hộp thư không có mail yêu cầu kích hoạt, bạn thử kiểm tra trong hộp thư rác. Nếu sử dụng Hotmail, chắc chắn thư kích hoạt được đưa vào hộp thư rác :()

5.

Thông báo: Về tình trạng một số thành viên cũ của blog gặp khó khăn trong đăng nhập và hướng dẫn đăng ký mới thành viên

Ghi chú: Giải pháp cuối cùng nếu bạn không đăn ký được là gửi tên tài khoản bạn cần đăng ký tới địa chỉ email giacaosuvn@gmail.com. HKT sẽ tạo và gửi mật khẩu đến cho bạn để bạn sử dụng.

Mong rằng các bạn tiếp tục quan tâm và ủng hộ Blog!

 

Loading...

2 BÌNH LUẬN