Giá cao su Indonexia ngày 26/10/2010

0
2

(US cent/kg):

Loại hàng Thị trường Tháng 11/10 Tháng 12/10
RSS1 Belawan 415.25 415.75
Priok 415.00 415.50
SIR20 Belawan 399.25 399.75
Palembang 399.00 399.50
Surabaya 399.00 399.50
Loading...