Giá cao su Indonexia ngày 31/8/2010

0
13

(US cent/kg):

Loại hàng Thị trường Tháng 9/10 Tháng 10/10
RSS1 Belawan 365.75 366.25
Priok 365.50 366.00
SIR20 Belawan 329.25 329.75
Palembang 329.00 329.50
Surabaya 329.00 329.50