Giá cao su Indonexia ngày 22/3/2010

0
118

Giá cao su Indonexia ngày 22/3/2010

(US cent/kg):

Loại hàng Thị trường Tháng 4/10 Tháng 5/10
RSS1 Belawan 339.25 339.75
Priok 339.00 339.50
SIR20 Belawan 321.25 321.75
Palembang 321.00 321.50
Surabaya 321.00 321.50