Giá cao su Indonexia ngày 17/3/2010

0
8

(US cent/kg):

Loại hàng Thị trường Tháng 4/10 Tháng 5/10
RSS1 Belawan 337.25 337.75
Priok 337.00 337.50
SIR20 Belawan 318.75 319.25
Palembang 318.50 319.00
Surabaya 318.50 319.00