Giá cao su Indonexia ngày 02/02/2010

0
105

F.O.B price (US cent/kg):

Loại hàng Thị trường Giao 03/2009 Giao 04/2010
RSS1 Belawan 306.75 307.25
Priok 306.50 307.00
SIR20 Belawan 299.75 300.25
Palembang 299.50 300.00
Surabaya 299.50 300.00