Giá cao su tại các thị trường kỳ hạn thế giới ngày 14/10/2009

0
5

(Cập nhật 11h ngày 14/10/2009)

*) Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Thượng Hải (ShangHai Futures Exchange – SFE) (NDT/tấn)

Giao
tháng

Giá
mở cửa

Giá
thấp

Giá
cao

Giá
hiện tại

Tăng
giảm

10.2009

17620

17500

17620

17595

+110

11.2009

17810

17790

17950

17870

+115

01.2010

18895

18750

18970

18830

+140

03.2010

19325

19190

19380

19250

+95

04.2010

19495

19385

19495

19385

0

05.2010

19620

19430

19990

19550

+30

06.2010

19745

19615

19800

19685

+35

*) Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Tokyo (Tokyo Commodity Exchange) (Yên/Kg)

Giao tháng

Cuối ngày trước

Mở cửa

Cao

Thấp

Hiện tại

Thay đổi

Khối lượng

10.2009

215.0

215.0

216.0

215.0

216.0

+1.0

2

11.2009

216.4

216.4

217.3

216.4

216.7

+0.3

13

12.2009

218.7

218.5

220.0

216.8

216.8

-1.9

29

01.2010

217.8

218.0

219.6

215.9

216.7

-1.1

130

02.2010

217.0

217.3

219.4

215.5

215.8

-1.2

1,055

03.2010

217.4

217.6

219.6

215.7

216.3

-1.1

5,470

Total

6,699

*) Giá cao su tại Malaixia (Malaixian rubber exchange – MRE)  

Giao tháng 11

(Sen/Kg)

US Cents/Kg

Giá bán

Giá mua

Giá bán

Giá mua

SMR CV

797.50

805.50

238.00

240.40

SMR L

773.00

780.50

230.70

232.90

SMR 5

775.50

231.40

SMR GP

772.50

230.55

SMR 10

758.00

765.50

226.20

228.45

SMR 20

756.00

763.50

225.60

227.85

*) Giá cao su RSS3 kỳ hạn tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan (Agricultural Futures Exchange of Thailand – AFE) (Baht/kg)

Giao
tháng

Giá ngày trước

Giá
mở cửa

Giá
cao

Giá
thấp

Giá
hiện tại

Tăng
giảm

11.2009

78.25

12.2009

78.25

01.2010

77.60

02.2010

77.85

03.2010

77.90

77.55

77.55

77.50

77.50

-0.40

04.2010

78.65

78.00

78.50

78.00

78.20

-0.45

05.2010

78.85

78.10

78.80

78.10

78.40

-0.45

*) Giá dầu thô, vàng tại thị trường Newyork (New York Mercantile Exchange – NYMEX)

Mặt hàng

Hiện tại

Tăng/giảm

Dầu thô ngọt nhẹ

74.96

+0.81

Gas thiên nhiên

4.632

+0.044

Vàng

1069.80

+4.80

Loading...