Giá cao su Indonexia ngày 10/9/2009

0
97

*) Giá cao su Indonexia: F.O.B price (US cent/kg):

Loại hàng

Thị trường

Tháng 10

Tháng 11

RSS1

Belawan

229.75

230.25

Priok

229.50

230.00

SIR20

Belawan

214.75

215.25

Palembang

214.50

215.00

Surabaya

214.50

215.00

Loading...