Giá cao su tại các thị trường kỳ hạn thế giới ngày 10/7/2009

0
11

(Cập nhật 11h ngày 10/7/2009)

*) Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Thượng Hải (ShangHai Futures Exchange – SFE) (NDT/tấn)

Giao
tháng

Giá
mở cửa

Giá
thấp

Giá
cao

Giá
hiện tại

Tăng
giảm

07.2009

14940

14900

14980

14950

+135

08.2009

15010

15010

15010

15010

+15

09.2009

15205

15140

15295

15235

+130

10.2009

15410

15330

15470

15395

+140

11.2009

15520

15450

15615

15535

+160

01.2010

16030

15900

16035

15995

+135

03.2010

16265

16160

16265

16230

+155

*) Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Tokyo (Tokyo Commodity Exchange) (Yên/Kg)

Giao tháng

Cuối ngày trước

Mở cửa

Cao

Thấp

Hiện tại

Thay đổi

Khối lượng

07.2009

158.0

160.0

160.0

156.2

156.2

-1.8

4

08.2009

157.7

157.4

160.2

157.1

159.7

+2.0

12

09.2009

156.9

158.5

158.7

156.5

157.8

+0.9

30

10.2009

156.6

157.1

158.9

156.0

157.4

+0.8

150

11.2009

156.9

157.3

159.0

156.2

157.9

+1.0

559

12.2009

158.1

158.5

160.6

157.5

159.2

+1.1

4,500

Total

5,255

*) Giá cao su tại Malaixia (Malaixian rubber exchange – MRE)  

Giao tháng 8

(Sen/Kg)

US Cents/Kg

Giá bán

Giá mua

Giá bán

Giá mua

SMR CV

634.00

640.50

179.70

181.55

SMR L

605.50

611.50

171.65

173.35

SMR 5

581.00

164.70

SMR GP

578.00

163.85

SMR 10

565.50

571.00

160.30

161.85

SMR 20

563.50

569.00

159.70

161.30

*) Giá cao su RSS3 kỳ hạn tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan (Agricultural Futures Exchange of Thailand – AFE) (Baht/kg)

Giao
tháng

Giá ngày trước

Giá
mở cửa

Giá
cao

Giá
thấp

Giá
hiện tại

Tăng
giảm

08.2009

55.00

09.2009

55.00

10.2009

55.20

11.2009

55.50

12.2009

55.30

55.60

55.60

55.60

55.60

+0.30

01.2010

56.55

56.30

56.35

56.30

56.35

-0.20

02.2010

56.95

56.50

56.70

56.45

56.70

-0.25

*) Giá dầu thô, vàng tại thị trường Newyork (New York Mercantile Exchange – NYMEX)

Mặt hàng

Hiện tại

Tăng/giảm

Dầu thô ngọt nhẹ

60.39

-0.02

Gas thiên nhiên

3.436

+0.028

Vàng

913.90

-2.30