Xuất khẩu cao su Thái Lan tháng 5/09 giảm 19,6%

0
167

Theo số liệu chính thức, khối lượng cao su xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 5/09 giảm 19,6% so với một năm trước do khan hiếm cung, một phần do chính sách của Chính phủ và một phần do nhu cầu của ngành công nghiệp ô tô giảm.

Mặc dù nông dân đã khai thác mủ trở lại từ cuối tháng 4 khi mùa đông kết thúc, những trận mưa trái mùa đã làm gián đoạn việc khai thác mủ ở các vùng trồng cao su.

Xuất khẩu cao su giảm là do kế hoạch đã cam kết của ba nước sản xuất cao su hàng đầu Thái Lan, Indonexia và Malaysia về việc cắt giảm 915.000 tấn cao su xuất khẩu trong năm 2009 nhằm đẩy giá tăng.

Các thương nhân và quan chức ngành cao su cho rằng nhu cầu của ngành công nghiệp lốp xe giảm cũng là nguyên nhân khiến lượng xuất khẩu giảm bởi ngành công nghiệp sản xuất ô tô tiêu thụ tới 70% sản lượng cao su thiên nhiên thế giới.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Thái Lan, nhà sản xuất cao su lớn nhất thế giới này đã bán 2,83 triệu tấn cao su trong năm 2008, giảm so với 2,97 triệu tấn trong năm 2007.

Dưới đây là tình hình xuất khẩu cao su của Thái Lan trong 5 tháng đầu năm 2009.

ĐVT: tấn

Tháng

2008

2009

Thay đổi (%)

Tháng 1

285.172

225.413

-21,0

Tháng 2

231.867

258.492

+11,5

Tháng 3

245.239

235.272

-4,1

Tháng 1-3

762.227

719.177

-5,7

Tháng 4

210.976

176.168

-16,5

Tháng 5

210.299

169.162

-19,6

LA – Agroviet

Loading...