Xuất khẩu cao su Thái Lan tháng 1/2009 giảm 21%

0
14
Advertisement

Xuất khẩu cao su của Thái Lan trong tháng 1/2009 đã giảm 21% so với một năm trước đó, phản ánh nhu cầu giảm trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái.

Xuất khẩu giảm cũng một phần do kế hoạch mà ba nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới – Thái Lan, Indonexia và Malaysia – thoả thuận, theo đó xuất khẩu cao su của họ năm 2009 sẽ được cắt giảm 915.000 tấn để đẩy giá tăng lên.

Thái Lan, nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới, đã bán 2,83 triệu tấn cao su trong năm 2008, giảm so với 2,97 triệu tấn năm 2007.

Dưới đây là số liệu thống kê về xuất khẩu cao su Thái Lan hàng tháng, tính theo tấn, so với cùng tháng năm trước đó, tăng giảm tính theo phần trăm:

Kỳ hạn

2008

2009

+/- (%)

T1

285.172

225.413

-21

T2

231.867

T3

245.239

T4

210.976

T5

210.299

T6

214.381

T7

257.850

T8

256.397

T9

277.473

T10

267.235

T11

188.070

T12

187.113

(Vinanet)