Thêm đối tượng được hỗ trợ lãi suất cho vay

0
162
Advertisement

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm hàng hoá, tạo việc làm, hôm nay (10/3/2009), Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung đối tượng được hỗ trợ lãi suất cho vay.

Ngoài các đối tượng theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/1/2009, nay bổ sung đối tượng được hỗ trợ lãi suất cho vay là công ty tài chính (trừ công ty tài chính chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng và lĩnh vực thẻ) thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng và có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tín dụng dưới 5%.

Ngoài ra, theo Quyết định mới có hiệu lực từ ngày 10/3, các khoản vay ngân hàng ngắn hạn (vốn lưu động) bằng đồng Việt Nam thuộc ngành Công nghiệp khai thác mỏ cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

Theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/1/2009, trong năm 2009, Nhà nước hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức tín dụng (bao gồm: các ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Quỹ Tín dụng nhân dân trung ương) cho vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân; các khoản vay ngân hàng ngắn hạn bằng đồng Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong năm 2009 của các tổ chức, cá nhân để làm vốn lưu động sản xuất – kinh doanh.

Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 8 tháng đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 31/12/2009.

Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định trên.

(chinhphu.vn)