Tham khảo giá xuất khẩu mặt hàng cao su Việt Nam tuần đến ngày 17/2/2009

0
172
Advertisement

Chủng loại

Thị trường

Đơn giá (USD/T)

MGH

Cửa khẩu

CSR 5

Trung Quốc

1.298

CIF

Cảng Tân Cảng

Latex

Bỉ

1.158

FOB

Cảng Tân Cảng

Latex

Braxin

1.163

FOB

ICD Phước Long Thủ Đức

Latex

Trung Quốc

980

CIF

Cảng Cát Lái

SVR 10

Pakistan

1.165

CIF

ICD Tây Nam

SVR 3L

Braxin

1.572

FOB

Cảng Cát Lái

SVR 3L

Ba Lan

1.499

FCA

Cảng Tân cảng

SVR 3L

Pháp

1.409

FOB

Cảng Vict

SVR 3L

Malaysia

1.555

CIF

ICD Phước Long Thủ Đức

SVR 3L

Hồng Kông

1.27

FOB

Cảng Cát Lái

SVR 3L

Pêru

1.4

FOB

ICD III- Transimex

SVR 3L

Canađa

1.129

FOB

ICD  Tây Nam

(vinanet.com.vn)