Sản lượng cao su không đủ cung cấp đã khiến giá cao su tăng cao

0
7
Advertisement

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết, liên tục những ngày qua giá cao su lên cơn “sốt”. Hiện tại giá cao su xuất khẩu đã vọt lên từ 1.400 – 1.500 USD/tấn, tăng từ 100 – 150 USD/tấn so thời điểm đầu năm.

Nguyên nhân dẫn đến giá cao su tăng cao là do nhu cầu tiêu thụ trên thế giới phục hồi nhanh, trong khi sản lượng cao su hiện tại không đủ cung cấp do đang vào vụ nghịch. Với giá xuất khẩu hiện nay, các doanh nghiệp thu lời từ 200- 300 USD/tấn, đảm bảo đời sống cho công nhân lao động.

Cũng theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp xuất trên 74.384 tấn cao su các loại, đạt kim ngạch 102 triệu USD.

(Vietstock)